หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ

23 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและผลการดำเนินการตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก