หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ

24 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อม การให้บริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สำหรับหน่วยตรวจโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร (จังหวัดหนองคาย)