เดือน: สิงหาคม 2565

26 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (โซน 7 สถานที่ รพ.สต. ร่มเกล้า)

23 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (โซน 4 สถานที่ รพ.สต. โนนหอม)

19 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (โซน 5 สถานที่ รพ.สต. นาขาม)

16 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (โซน 1 สถานที่ รพ.สต.ดงมะไฟ: ขมิ้น)

11 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (โซน 6 พื้นที่ รพ.สต.ดงพัฒนา)

9 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (รพ.สต.ฉางโฮง)

3 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (รพ.สต.หนองปลาน้อย)